Projekty

projekt přírodní zahrady mš čtyřlístek

373 418,6 – přidělená částka Státní fond životního prostředí ČR
65 897,4 – z prostředků mateřské školy

Projekt v oblasti talentmanagementu „Malý badatel ve světě vědy a techniky“ za podpory Statutárního města Ostrava – výše dotace – 250 000 Kč.

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

Název projektu: MŠ Čtyřlístek IV:

Dotační program pro rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0001139

Získaná dotace: 824.466,- Kč

Šablony III.

— ze získaných finančních prostředků jsme zřídili v našich obou zařízeních  pozici školního asistenta

— budeme realizovat projektové dny v mateřské škole  a  projektové dny mimo  mateřskou školu

Schválená výše dotace: 495 900,- Kč

Termín realizace projektu 01.09.2020 – 31.08.2022

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Šablony II. pro MŠ 

=  ze získaných finančních prostředků jsme zřídili v naší  mateřské škole  pozici školního asistenta

= z těchto prostředků budeme organizovat „Odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ“

= zajistíme vzdělávání pedagogických pracovníků- čtenářská gramotnost, osobnostně sociální rozvoj, inkluze, polytechnické vzdělávání

= budeme realizovat projektové dny v mateřské škole

= a  projektové dny mimo  mateřskou školu

Schválená výše prostředků: 814 548,-Kč  

Termín realizace projektu 01.09.2018 – 31.08.2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního systému Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Realizace lokálních sítí MŠ v gramotnostech

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 –31. 12. 2019

§ z finančních prostředků získaných z tohoto grantu můžeme zakoupit didaktické pomůcky pro výuku IT

§ pedagogové se mohou účastnit seminářů, workshopů a následně budou lektorovat učitelky z jiných MŠ.

Schválená výše prostředků: 113.000,-Kč 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního systému Výzkum, vývoj a vzdělávání.