akce květen

10.5. – třída Krteček – návštěva knihovny

14.5. – sportovní kroužek – všichni předškoláci

15.5. – herní cvičení Lvíček – všichni předškoláci

16.5. – focení třídních fotek a jednotlivě na tablo

16.5. – popěvky a tvořivé dílničky pro maminky od 15.15 hodin – třída Sluníčko a Krteček

22.5. – herní cvičení Lvíček – všichni předškoláci

23.5. – celodenní výlet do ZOO – hrazeno ze šablon – Krteček a Sluníčko – náhradníci v případě nemocí budou vybrány ze třídy Srdíčko

28.5. – sportovní kroužek – všichni předškoláci – poslední lekce

29.5. – herní cvičení Lvíček

30.5. – dopolední fotbalový nábor

31.5. – den dětí v mateřské škole – kouzelnice Radana – hrazeno ze Spolku pro spokojené děti