nový školní rok začínáme 1.9.2023 – zároveň prosíme rodiče, aby neposílali platby za stravné a školné – budete platit hned v září 😊