Na třídních schúzkách byl odsouhlasen příspěvěk srpš 400 kč na pololetí, prosíme o uhrazení příspěvku do konce října 2022