TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ

Dne 7.9.2022 v 15:30 hod. proběhnou třídní schůzky rodičů ve třídě Srdíčko a Kuřátka – účast nutná

Dne 8.9. 2022 v 15:30 hod. proběhnou třídní schůzky rodičů ve třídě Sluníčko a Krteček – účast nutná