Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

30

BROUČKIÁDA S HOPSALÍNEM

Na školní zahradě od 16:00 hod. - jen pro děti navštěvující mateřskou školu.
17

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

Fotografování dětí s vánoční tématikou , od 8:00 hod. Pokud si nepřejete focení vašeho dítěte, nahlaste to předem třídním učitelkám
10

Beseda - Centrum primární prevence Renarkon

V MŠ beseda na téma:"Kamarádi se mají rádi" pro předškoláky, od 9:00 hod., cena 30,-Kč
4

Návštěva stanice přírodovědců

Téma: Čím se živí zvířátka" předškoláci a starší děti ze třídy KRTEČEK, SLUNÍČKO, cena 30,-Kč, odchod z MŠ v 9:00 hod.
škola podrporující zdraví

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Vánoční tvořivé dílny- třída Krteček, Sluníčko