Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

24

Divadlo v MŠ

Interaktivní pohádka s logopedickým hraním"Pohádka o třech řemeslech" Cena 40,-Kč
18

Drakiáda

Drakiáda od 15:00 hod. před školkou na louce dle příznivého počasí
12

Třídní schůzky

Třídní schůzky od 15:15 hod. ve třídě Sluníčko, Krteček
11

Třídní schůzky

Třídní schůzky od 15:15 hod. ve třídě Srdíčko, Lentilky

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Úřední deska

 Identifikační údaje školy:       


Mateřská škola Čtyřlístek, Ostrava - Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace


Sídlo mateřské školy:          Skautská 1082/60,

                                Poruba, 708 00 Ostrava   

                  

Právní forma:                            příspěvková organizace

 

Pracoviště mateřské školy:       Mateřská škola na Skautské ulici

                                Mateřská škola na ulici B. Martinů

 

IČ:                                          709 84 638

 

Ředitelka MŠ:                          Marie Říhová

Statutární zástupkyně:            Petra Jarolímová

(je na odloučeném pracovišti)

 

Kontaktní údaje MŠ Skautská:

Telefonní spojení                     599 527 367, 775 562 581, 775 562 582

e-mail:                                     msskautska @volny.cz

www.stránky:                           ctyrlistekms.cz

 

Zřizovatel:                              Statutární město Ostrava,

     Městský obvod Ostrava- Poruba,

                               Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava - Poruba________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výroční zpráva o poskytnutí informací za kalendářní rok 2018

 1.     Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

      Počet: 0

2.  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí.

     Počet: 0

3.  Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí    

     povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které  

     povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto

     zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

     Počet: 0

4.  Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence.

     Počet: 0

5.  Počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení.

     Počet: 0

6.  Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

     Počet: 0

 V Ostravě – Porubě dne  28. 2. 2019

Zpracovala  Marie Říhová, ředitelka školy