Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

21

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 8:45 hod.
20

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

na téma "Jaro"
14

Plavání - pro přihlášené děti

závěrečná lekce plavání
13

Stanice přírodovědců

Téma: "Zvířátka v zimě" předškoláci a starší děti ze třídy KRTEČEK, SLUNÍČKO, cena 30,-Kč, odchod z MŠ v 9:00 hod.
škola podrporující zdraví

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Základní informace


Provoz školy je od 6:00 do 16:30 hodin

Počet dětí: 100

ŠKOLNÍ ŘÁD

Uspořádaní třídMŠ Čtyřlístek

 

I.třída  Sluníčko

II.třída  Krteček

III.třída Lentilky

IV.třída Srdíčko


Uspořádaní dne

 • 6.00 - 9.45 -ranní hry a řízené činnosti -pohybové aktivity -hygiena,svačinka -řízená činnost
 • 10.00 - 12.00 -pobyt venku -sportovní kroužek -hygiena -oběd
 • 12.30 - 14.30 -odpočinek,spánek
 • 13.00 - 14.30 -činnosti pro nespící děti
 • 14.30- 15.00 - hygiena,odpolední svačina , kroužkyMŠ Čtyřlístek
 • 15.00 - 16.30 -odpolední hry a činnosti

Ředitelka:

 • Marie Říhová

Statutární zástupkyně:

 • Petra Jarolímová( odloučené pracoviště MŠ B.Martinů)

Učitelky:

 • Jiřina Planková
 • Svatava Myšičková
 • Hana Čajanová
 • Hana Malíková
 • Iveta Dohnalová
 • Lenka Bouchnerová
 • Markéta Vavrečková
 • asistentka pedagoga: Lenka Bílková
 • školní asistentka: Svatava Konečná

                                        
Správní zaměstnanci:

 • Martina Kupková
  MŠ Čtyřlístek
 • Růžena Stehlíková

Vedoucí jídelny

 • Renata Šindelková

Kuchařky

 • Jaromíra Serafinová
 • Monika Martiňáková
 • Veronika Janíková
 • Petra RichtarikováVE ŠKOL.ROCE 2018/2019 NABÍZÍME TYTO KROUŽKY

Středa

10:00 - 10:45

PŘEDŠKOLÁCI V POHYBU

V tomto  čase se předškoláci ve vetší míře věnují míčovým hrám, skoku do dálky, běhu a přípravě na fotbalový turnaj. "Předškoláci v pohybu" 1x týdně od 10.00 hod. při pobytu venku, pod vedením p.uč.H.Malíková


Čtvrtek

15:00 - 15:45

 ANGLIČTINA S ÚSMĚVEM

Kontakt a přihlášky: PaedDr. Iva Obermanová

( 59 694 12 40 , 777 639 702 )

ajsusmevem@seznam.cz

www.ajsusmevem.cz

V tomto kroužku se děti seznamují hravou formou s anglickým jazykem "Angličtina s úsměvem"

Cena kroužku za I.pololetí je 1200,-Kč.

 


MOŽNOST ZAPŮJČENÍ LITERATURY PRO RODIČE( u p. učitelky ve třídě Krteček - Hanky Čajanové) 

č. 475   Z.Matějček  "Co, kdy a jak ve výchově dětí" - srozumitelně spojené poznatky a zkušenosti, kdy je při výchově pro co vhodná doba a co kdy nepromeškat

č. 513   G.Kaufmannová-Huberová  "Děti potřebují rituály" - jak rituály mohou dětem pomoci psychicky růst a vyrovnat se s jejich osobními těžkostmi a problémy

č. 564   A.Kirbyová  "Nešikovné dítě"- o problematice dětí s vývojovou poruchou motoriky a koordinace,kterým se nedaří zapojovat do dětských her, a proto se stávají snadným terčem stálé kritiky dospělých a šikany vrstevníků

č. 548   A.C.Looseová  "Grafomotorika pro děti" - průpravná cvičení motivovaná pohádkovými příběhy,která vedou k prohlubování schopností psát,podněcují fantazii

č. 537   H.Diehl  "Dynamický život" - kniha je praktickým průvodcem vyváženého životního stylu

č  561   Z.Matějček  "Nevlastní rodič a nevlastní děti"-poukazuje, že mnohým těžkostem v "nevlastních" rodinách se dá rozumně předejít

č. 518   E.Lukasová  "Logoterapie ve výchově" - ukázky problémů v mezilidských kontaktech,výchovných obtížích, které ustupují tehdy, daří-li se člověku nacházet ve svém životě smysl

č. 558   P.Delaroche  "Rodiče nebojte se říkat NE"- odpovědi na otázky týkající se určování hranic zabývajících se nutností užívání a výběru trestu při výchově

č. 559   J.Rogge  "Děti potřebují hranice" - autor dodává svými návrhy na řešení odvahu důsledně jít ve výchově cestou, která dává pocit bezpečí a jistoty

č .517  D.Kutálková  "Logopedická prevence" - konkrétní příklady z praxe při problematice dětské řeči

č. 520   Z.Matějček  "Po dobrém nebo po zlém?" -zamyšlení proč a kdy a jak máme dát ve výchově svých dětí přednost tomu "po dobrém" nebo tomu "po zlém"

č. 531   S.Biddulph  "Tajemství výchovy šťastných dětí"- podněty pro rodiče, jak žít s dětmi a  vychovávat je tak, aby byly šťastné

                                                                                    Nabízíme nové tituly !!!!

č.769 J.Prekopová  "Děti jsou hosté, kteří hledají cestu"- ukázky jak rodiče mohou své děti doprovázet na jejich cestě k dospělosti

č.770 J.Kropáčková  "Budeme mít prvňáčka" - shrnutí názorů, kdy je dítě zralé na vstup do školy a jak má být na něj připraveno

č.771  N.Laniado  "Máte neklidné dítě?"- v knize naleznete, jak rozeznat přechodné problémy v chování dětí, nebo jestli jde o nějakou psychickou poruchu, kterou je potřeba léčit 

č.772 G.Fisher  "Jak přežít s poruchami učení"- návod jak se správně učit,jak uspořádat věci na stole, v tašce a také jak vycházet dobře s ostatními lidmi

č.777 A.Faber  "Jak mluvit,aby nás děti poslouchaly"  -jak v dětech podporovat zdravou sebedůvěru,ale nevychovávat z nich rozmazlené jedince.

č .222  A.Kast-Zahn  "Jak naučit děti pravidlům" - jak naučit děti, aby dodržovaly určená pravidlaN a v š t ě v u j e m e   

     

          planetárium

                 divadélka

                        výstavy

                               knihovnu

MŠ Čtyřlístek
S p o l u p r a c u j e m e

               se "Stanicí mladých přírodovědců"
                                 se ZOO Ostrava  
                                                        s lékaři a spec.pedagogy
                                                             se ZŠ 


P o ř á d á m e     

MŠ Čtyřlístek

   

         výlety

                exkurze

                        plavání

                                bruslení


Akce s rodiči ve škol.roce 2018/2019


Drakiáda                                            

Broučkiáda                                 

Mikulášská nadílka            

Vánoční koledování           

Velikonoční výstavka        

Maminkám                                    

Rozloučení se školáky       


CELOROČNÍ SBĚR VÍČEK !!!!

MŠ ČtyřlístekMŠ Čtyřlístek