Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

28

Plavání

Plavání pro přihlášené děti
26

Návštěva stanice přírodovědců

Téma: "Ježkův rok" předškoláci a starší děti ze třídy Lentilky cena 30,-Kč, odchod z MŠ v 9:00 hod.
25

Fittnes

Návštěva ve Fittnes centru pro přihlášené děti
21

Plavání

Plavání pro přihlášené děti
18

Fittnes

Návštěva ve Fittnes centru pro přihlášené děti
13

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 10:00 hod.
11

Fittnes

Návštěva ve Fittnes centru pro přihlášené děti

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Školní jídelna

                                                                                                                                 VA1sledek obrA!zku pro jaro

Platba za stravné od září 2019


Pro děti do 6 let

ranní svačinka......... 9,-Kč

oběd.........................17,-Kč

odpolední svačinka..7,-Kč


Celkem za celodenní stravování 33,- Kč o


Pro děti od 7 let

svačinka....9,-Kč

oběd.........19,-Kč

svačinka....7,-Kč

Celkem za celodenní stravování 35,-Kč 

Platba za školné

Školné na rok 2019/2020 je 410,- Kč - předškoláci jsou ze zákona od školného osvobozeni na jeden školní rok!!!

  • Splatnost úplaty je vždy do 15 dne stávajícího měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

·     Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky (předškoláci a děti s odloženou školní docházkou).

Celková platba měsíčně - celodenní stravné a školné - 1 200,-Kč

                                         - polodenní stravné a školné - 1 100,-Kč

č.účtu : 245349198/0300, variabilní symbol 0558, konstantní symbol 0008

Vyúčtování bude prováděno 1x ročně: v červenci, popř. v srpnu ( dle provozu MŠ)

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY ZODPOVÍ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY RENÁTA ŠINDELKOVÁ

TEL: 599 527 367

OMLOUVAT DĚTI MŮŽETE TELEFONICKY NEBO NA E MAIL:  jidelnaskautska@centrum.cz

vždy den předem do 12.30 hod.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školce se považuje za pobyt ve školním zařízení a hradí se běžná částka.

Za další neomluvené dny, rodiče, dle vyhlášky č.107/2005 Sb.,o školním stravování ve znění pozdějších předpisů hradí i režijní náklady celodenní stravy.