Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

30

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ OD 15:30 HOD.
28

PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE

NÁVŠTĚVA PŘÍRODOVĚDNÉ STANICE,"POZNEJ PŘÍRODU VŠEMI SMYSLY", NEJSTARŠÍ DĚTI ZE TŘÍDY SLUNÍČKO, KRTEČEK, CENA 30,-KČ OD 9:30 HOD.
25

FOTBALOVÝ NÁBOR

VÝBĚR DĚTÍ PRO FOTBALOVÉ TRÉNINKY PRO POHYBOVĚ NADANÉ DĚTI OD 9:30 - 11:00 HOD.
22

KINO KLIMKOVICE

NÁVŠTĚVA KINA KLIMKOVICE , POHÁDKA"VČELKA MÁJE A MEDOVÉ HRY" PRO NEJSTARŠÍ DĚTI, VSTUPNÉ 30,-KČ, AUTOBUS 65,-KČ
18

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S FOTBALEM

FOTBALOVÉ DOPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLÁKY NA STADIONU SAREZA OD 9:30 DO 11:00 HOD.
17

JÍZDA HISTORICKOU TRANVAJÍ

JÍZDA HISTORICKOU TRANVAJÍ PRO NEJSTARŠÍ DĚTI, ODJEZD OD VOZOVNY V 9:00 HOD., HRAZENO Z PROJEKTU "OSTRAVA MOJE MĚSTO"
16

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE KE DNI MATEK

OD 15:30 HOD. TŘÍDA KRTEČEK
15

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE KE DNI MATEK

OD 15:30 HOD. TŘÍDA SLUNÍČKO,TŘÍDA SRDÍČKO PRO NEMOC ZRUŠENO !!!
14

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE KE DNI MATEK

OD 15:30 HOD. TŘÍDA LENTILKY
9

JÍZDA HISTORICKOU TRANVAJÍ

JÍZDA HISTORICKOU TRANVAJÍ PRO NEJSTARŠÍ DĚTI - FINANCOVÁNO Z PROJEKTU"OSTRAVA MOJE MĚSTO"
3

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

od 7:00 DO 16:00 HOD. PROBÍHÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S OCHUTNÁVKOU ZDRAVÉ VÝŽIVY
škola podrporující zdraví

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Školní Jídelna

                                                                                                                                 VA1sledek obrA!zku pro jaro

Platba za stravné

Vyhláškou o školním stravování 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů platné od 1.1.2012 se mění finanční limity na nákup potravin, proto se mění i částka za stavování:

Pro děti do 6 let

svačinka.... 6,-Kč

oběd.........14,-Kč

svačinka.... 6,-Kč

nápoje........3,-Kč

Celkem za celodenní stravování 29,- Kč od 1.1.2012

Pro děti od 7 let

svačinka....9,-Kč

oběd.........16,-Kč

svačinka....6,-Kč

Celkem za celodenní stravování 31,-Kč od 1.1.2012

Platba za školné

Školné na rok 2017/2018 je 450,- Kč - předškoláci jsou ze zákona od školného osvobozeni na jeden školní rok!!!

  • Splatnost úplaty je vždy do 15 dne stávajícího měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

·     Vzdělávánív mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatněod počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého rokuvěku, až do zahájení povinné školní docházky (předškoláci a dětis odloženou školní docházkou).

Celková platba měsíčně - celodenní stravné a školné - 1 100,-Kč

                                         - polodenní stravné a školné - 1 000,-Kč

č.účtu 245349198/0300, variabilní symbol 0558, konstantní symbol 0008

Vyúčtování bude prováděno 1x ročně: v červenci, popř. v srpnu ( dle provozu MŠ)

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY ZODPOVÍ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY RENÁTA ŠINDELKOVÁ

TEL: 599 527 367

OMLOUVAT DĚTI MŮŽETE TELEFONICKY NEBO NA E MAIL jidelnaskautska@centrum.cz

vždy den předem do 12.30 hod.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školce se považuje za pobyt ve školním zařízení a hradí se běžná částka.

Za další neomluvené dny, rodiče, dle vyhlášky č.107/2005 Sb.,o školním stravování ve znění pozdějších předpisů hradí i režijní náklady celodenní stravy.