Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

28

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka v LIDOVÉM DOMĚ OD 16:30 HOD., PŘEDPRODEJ VSTUPENEK U TŘÍDNÍCH UČITELEK DO 26.11.2018
22

Plavání - pro přihlášené děti

I.lekce plavání , odjezd od MŠ v 9:00 hod. V 8:30 svačinka v MŠ
20

Návštěva stanice přírodovědců

Téma: "Ježkův rok" předškoláci a starší děti ze třídy KRTEČEK, SLUNÍČKO, cena 30,-Kč, odchod z MŠ v 9:00 hod.
15

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 8:45 hod.
13

Beseda - Centrum primární prevence Renarkon

V MŠ beseda na téma:"Žádná boule odřenina, vždyť to není žádná dřina", pro předškoláky od 9:00 hod., cena 30,-Kč
8

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 8:45 hod.
6

Divadélko "Úsměv" v MŠ

Pohádka "Krakonošova houbovka" od 9:00 hod.,cena 40,-Kč
škola podrporující zdraví

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Představení MŠ

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK.

Mateřská škola plní cíle projektu Mateřské školy podporující zdraví. 


Naše motto

Řekni mi a já zapomenu,

ukaž mi a já si zapamatuji,

nech mě to udělat a já pochopím.

                                      Konfucius (552 - 479 př.n,l))


Posláním naší mateřské školy je vytvořit pro děti podnětné prostředí plné pohody, kde mohou prožít radostné dětství ve společenství kamarádů, které je přizpůsobené vývojovým zvláštnostem a individuálním potřebám, pod vedením lidí, kteří se snaží stále rozvíjet a zdokonalovat svůj profesní i osobní růst dětské osobnosti, s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a v duchu zásad zdravého životního stylu. Vzdělávání je zaměřeno na poznání světa kolem sebe i sebe samého. Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení.

Náš školní vzdělávací program "VE ČTYŘLÍSTKU HRAJEME SI, POVÍDÁME, DOBROU POHODU TU MÁME"

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE ZPŘÍSTUPNĚN RODIČŮM NA NÁSTĚNKÁCH V MATEŘSKÉ ŠKOLE.


MŠ Čtyřlístek

MŠ Čtyřlístek