Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

19

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 8:45 hod.
18

Vánoce v MŠ

Radostné dopoledne u vánočního stromečku
12

Tvořivé vánoční dílny s rodiči

Posezení u vánočního stromečku s rodiči,třídy Srdíčko, Lentilky od 15:15 hod.
12

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 8:45 hod.
11

Tvořivé vánoční dílny s rodiči

Posezení u vánočního stromečku s rodiči, třída Krteček od 15:15 hod.
10

Tvořivé vánoční dílny s rodiči

Posezení u vánočního stromečku s rodiči, třída Sluníčko od 15:15 hod.,
6

Červeno - černý den v MŠ

Všechny dětí se promění v čertíky a prožijí veselé dopoledne
5

Maňáskové divadlo Štemberk v MŠ

Pohádky "Hrnečku vař, Zlatá rybka, O Smolíčkovi." od 8:15 hod. cena 45,-Kč
4

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 8:45 hod.
škola podrporující zdraví

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

My děti a příroda

Jsme Zelená škola

 

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

 

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v chodbě školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

 

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

 

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.  

MŠ Čtyřlístek