Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

19

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 8:45 hod.
18

Vánoce v MŠ

Radostné dopoledne u vánočního stromečku
12

Tvořivé vánoční dílny s rodiči

Posezení u vánočního stromečku s rodiči,třídy Srdíčko, Lentilky od 15:15 hod.
12

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 8:45 hod.
11

Tvořivé vánoční dílny s rodiči

Posezení u vánočního stromečku s rodiči, třída Krteček od 15:15 hod.
10

Tvořivé vánoční dílny s rodiči

Posezení u vánočního stromečku s rodiči, třída Sluníčko od 15:15 hod.,
6

Červeno - černý den v MŠ

Všechny dětí se promění v čertíky a prožijí veselé dopoledne
5

Maňáskové divadlo Štemberk v MŠ

Pohádky "Hrnečku vař, Zlatá rybka, O Smolíčkovi." od 8:15 hod. cena 45,-Kč
4

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 8:45 hod.
škola podrporující zdraví

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Projekty

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 Šablony II. pro MŠ 

=  ze získaných finančních prostředků jsme zřídili v naší  mateřské škole  pozici školního asistenta

= z těchto prostředků budeme organizovat „Odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ"

= zajistíme vzdělávání pedagogických pracovníků- čtenářská gramotnost, osobnostně sociální rozvoj, inkluze, polytechnické vzdělávání

= budeme realizovat projektové dny v mateřské škole

= a  projektové dny mimo  mateřskou školu

Schválená výše prostředků: 814 548,-Kč  

Termín realizace projektu 01.09.2018 - 31.08.2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního systému Výzkum, vývoj a vzdělávání.

MŠ Čtyřlístek

Realizace lokálních sítí MŠ v gramotnostech

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 –31. 12. 2019

§ z finančních prostředků získaných z tohoto grantu můžeme zakoupit didaktické pomůcky pro výuku IT

§ pedagogové se mohou účastnit seminářů, workshopů a následně budou lektorovat učitelky z jiných MŠ.

Schválená výše prostředků: 113.000,-Kč 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního systému Výzkum, vývoj a vzdělávání.

MŠ Čtyřlístek