Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

12

Třídní schůzky

Třídní schůzky od 15:15 hod. třída LENTILKY, SRDÍČKO
11

Třídní schůzky

Třídní schůzky od 15:15 hod. třída KRTEČEK, SLUNÍČKO
škola podrporující zdraví

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Projekty

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 Šablony pro MŠ I.

§ ze získaných finančních prostředků jsme mohli v naší školce nově zřídit pozici školního asistenta

§ z těchto prostředků budeme organizovat „Odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

§ rovněž z těchto prostředků budou hrazeny semináře pro pedagogy, vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol, didaktické pomůcky pro  předmatematickou gramotnost.

Schválená výše prostředků: 648 896,-Kč  

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního systému Výzkum, vývoj a vzdělávání.

MŠ Čtyřlístek

Realizace lokálních sítí MŠ v gramotnostech

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 –31. 12. 2019

§ z finančních prostředků získaných z tohoto grantu můžeme zakoupit didaktické pomůcky pro výuku IT

§ pedagogové se mohou účastnit seminářů, workshopů a následně budou lektorovat učitelky z jiných MŠ.

Schválená výše prostředků: 113.000,-Kč 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního systému Výzkum, vývoj a vzdělávání.

MŠ Čtyřlístek