Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

19

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 8:45 hod.
18

Vánoce v MŠ

Radostné dopoledne u vánočního stromečku
12

Tvořivé vánoční dílny s rodiči

Posezení u vánočního stromečku s rodiči,třídy Srdíčko, Lentilky od 15:15 hod.
12

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 8:45 hod.
11

Tvořivé vánoční dílny s rodiči

Posezení u vánočního stromečku s rodiči, třída Krteček od 15:15 hod.
10

Tvořivé vánoční dílny s rodiči

Posezení u vánočního stromečku s rodiči, třída Sluníčko od 15:15 hod.,
6

Červeno - černý den v MŠ

Všechny dětí se promění v čertíky a prožijí veselé dopoledne
5

Maňáskové divadlo Štemberk v MŠ

Pohádky "Hrnečku vař, Zlatá rybka, O Smolíčkovi." od 8:15 hod. cena 45,-Kč
4

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 8:45 hod.
škola podrporující zdraví

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Představení MŠ

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK.

Mateřská škola plní cíle projektu Mateřské školy podporující zdraví. 


Naše motto

Řekni mi a já zapomenu,

ukaž mi a já si zapamatuji,

nech mě to udělat a já pochopím.

                                      Konfucius (552 - 479 př.n,l))


Posláním naší mateřské školy je vytvořit pro děti podnětné prostředí plné pohody, kde mohou prožít radostné dětství ve společenství kamarádů, které je přizpůsobené vývojovým zvláštnostem a individuálním potřebám, pod vedením lidí, kteří se snaží stále rozvíjet a zdokonalovat svůj profesní i osobní růst dětské osobnosti, s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a v duchu zásad zdravého životního stylu. Vzdělávání je zaměřeno na poznání světa kolem sebe i sebe samého. Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení.

Náš školní vzdělávací program "VE ČTYŘLÍSTKU HRAJEME SI, POVÍDÁME, DOBROU POHODU TU MÁME"

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE ZPŘÍSTUPNĚN RODIČŮM NA NÁSTĚNKÁCH V MATEŘSKÉ ŠKOLE.


MŠ Čtyřlístek

MŠ Čtyřlístek