Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

19

Plavání

Plavání pro přihlášené děti
17

Vánoce v MŠ

Vánoční dopoledne u stromečku s nadílkou
16

Fittnes

Návštěva ve Fittnes centru pro přihlášené děti
12

Plavání

Plavání pro přihlášené děti
11

Vánoce v MŠ

Vánoční posezení s rodiči od 15:30 hod. - třída Sluníčko, Srdíčko
10

Vánoce v MŠ

Vánoční posezení s rodiči od 15:30 hod. - třída Krteček, Lentilky
9

Fittnes

Návštěva ve Fittnes centru pro přihlášené děti
6

Červeno - černý den v MŠ

Školka plná čertíků
5

Plavání

Plavání pro přihlášené děti
4

Mikulášská nadílka s Hopsalínem v MŠ

Dopoledne s návštěvou Mikuláše
3

Divadélko "Letadlo " v MŠ

Vánoční pohádka "O ježkovi a myšce", cena 40,-Kč
2

Fittnes

Návštěva ve Fittnes centru pro přihlášené děti

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Představení MŠ

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK.Naše motto

Řekni mi a já zapomenu,

ukaž mi a já si zapamatuji,

nech mě to udělat a já pochopím.

                                      Konfucius (552 - 479 př.n,l))


Posláním naší mateřské školy je vytvořit pro děti podnětné prostředí plné pohody, kde mohou prožít radostné dětství ve společenství kamarádů, které je přizpůsobené vývojovým zvláštnostem a individuálním potřebám, pod vedením lidí, kteří se snaží stále rozvíjet a zdokonalovat svůj profesní i osobní růst dětské osobnosti, s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a v duchu zásad zdravého životního stylu. Vzdělávání je zaměřeno na poznání světa kolem sebe i sebe samého. Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení.

Náš školní vzdělávací program "VE ČTYŘLÍSTKU HRAJEME SI, POVÍDÁME, DOBROU POHODU TU MÁME"

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE ZPŘÍSTUPNĚN RODIČŮM NA NÁSTĚNKÁCH V MATEŘSKÉ ŠKOLE.


MŠ Čtyřlístek