Mateřská škola Čtyřlístek

Ostrava-Poruba, Skautská 1082,příspěvková organizace
 odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
    web.stránky bmartinums.cz  e-mail: msmartinu@volny.cz

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK.

Mateřská škola plní cíle projektu Mateřské školy podporující zdraví.
  Je přijata do sítě projektu "ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA"

 

 

 

  Naše motto

 

  Řekni mi a já zapomenu,

 

  ukaž mi a já si zapamatuji,

 

  nech mě to udělat a já pochopím.

 

                Konfucius (552 - 479 př.n,l))

 

 

 

 

Posláním naší MŠ je vytvořit pro děti podnětné prostředí plné pohody, kde mohou prožít radostné dětství ve společenství kamarádů, které je přizpůsobené vývojovým zvláštnostem a individuálním potřebám, pod vedením lidí, kteří se snaží stále rozvíjet a zdokonalovat svůj profesní i osobní růst dětské osobnosti, s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a v duchu zásad zdravého životního stylu. Vzdělávání je zaměřeno na poznání světa kolem sebe i sebe samého. Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení.
Náš školní vzdělávací program
"VE ČTYŘLÍSTKU HRAJEME SI, POVÍDÁME, DOBROU POHODU TU MÁME "

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE ZPŘÍSTUPNĚN RODIČŮM NA NÁSTĚNKÁCH.

 

MŠ Čtyřlístek
MŠ Čtyřlístek