Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

25

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 8:45 hod. - poslední bruslení
20

Stanice přírodovědců

Téma: "Jaro u vody" předškoláci a starší děti ze třídy KRTEČEK, SLUNÍČKO, cena 30,-Kč, odchod z MŠ v 9:00 hod.
19

Návštěva ZŠ Bulharská

Návštěva předškoláků ze třídy Srdíčko a Lentilky
15

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 8:45 hod.
14

MAŠKARNÍ BÁL V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Maškarní bál s klauny Emilem a Evženií od 9:00 hod.
7

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 8:45 hod.
5

Beseda s rodiči předškoláků

Téma:" Školní zralost a vstup do ZŠ" od 15:30 hod.
1

Interaktivní divadlo s logopedickou hrou v MŠ

"Pohádka o řemeslech" od 9:00 hod., cena 40,-Kč
škola podrporující zdraví

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Představení MŠ

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK.

Mateřská škola plní cíle projektu Mateřské školy podporující zdraví. 


Naše motto

Řekni mi a já zapomenu,

ukaž mi a já si zapamatuji,

nech mě to udělat a já pochopím.

                                      Konfucius (552 - 479 př.n,l))


Posláním naší mateřské školy je vytvořit pro děti podnětné prostředí plné pohody, kde mohou prožít radostné dětství ve společenství kamarádů, které je přizpůsobené vývojovým zvláštnostem a individuálním potřebám, pod vedením lidí, kteří se snaží stále rozvíjet a zdokonalovat svůj profesní i osobní růst dětské osobnosti, s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a v duchu zásad zdravého životního stylu. Vzdělávání je zaměřeno na poznání světa kolem sebe i sebe samého. Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení.

Náš školní vzdělávací program "VE ČTYŘLÍSTKU HRAJEME SI, POVÍDÁME, DOBROU POHODU TU MÁME"

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE ZPŘÍSTUPNĚN RODIČŮM NA NÁSTĚNKÁCH V MATEŘSKÉ ŠKOLE.


MŠ Čtyřlístek

MŠ Čtyřlístek