Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

15

Dopravní hřiště

Návštěva dopravního hřiště - děti ze sportovního kroužku, přilby sebou , začátek v 8:30 hod., sebou baťůžek, pití a nějakou sladkost
13

Výlet- děti ze třídy Sluníčko, Krteček

Polodenní výlet na statek "Jarošov"- prohlídka statku, hry se zvířaty, vyzkoušení jednoduchých činností na statku, ekologický program- tvořivá dílna, jízda na ponících. Délka programu od 9:00 do 12:00 hod.Odjezd od MŠ v 8:30 hod. Návrat 12:30 hod. Cena programu a autobusu je 190,-Kč.Svačinku dostanou děti z MŠ a do baťůžku budou mít z domu pití, sladkost, pláštěnku
11

VÝLET - děti ze třída Lentilky, Srdíčko

Polodenní výlet na statek "Jarošov"- prohlídka statku, hry se zvířaty, vyzkoušení jednoduchých činností na statku, ekologický program- tvořivá dílna, jízda na ponících. Délka programu od 9:00 do 12:00 hod.Odjezd od MŠ v 8:30 hod. Návrat 12:30 hod. Cena programu a autobusu je 190,-Kč.Svačinku dostanou děti z MŠ a do baťůžku budou mít z domu pití, sladkost, pláštěnku
1

DEN DĚTÍ

Interaktivní program plný tanečků, her a soutěží na školní zahradě "Ája a Pája"- program hrazen z financí "Spolku pro spokojené děti"
škola podrporující zdraví

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Představení MŠ

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK.

Mateřská škola plní cíle projektu Mateřské školy podporující zdraví. 


Naše motto

Řekni mi a já zapomenu,

ukaž mi a já si zapamatuji,

nech mě to udělat a já pochopím.

                                      Konfucius (552 - 479 př.n,l))


Posláním naší mateřské školy je vytvořit pro děti podnětné prostředí plné pohody, kde mohou prožít radostné dětství ve společenství kamarádů, které je přizpůsobené vývojovým zvláštnostem a individuálním potřebám, pod vedením lidí, kteří se snaží stále rozvíjet a zdokonalovat svůj profesní i osobní růst dětské osobnosti, s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a v duchu zásad zdravého životního stylu. Vzdělávání je zaměřeno na poznání světa kolem sebe i sebe samého. Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení.

Náš školní vzdělávací program "VE ČTYŘLÍSTKU HRAJEME SI, POVÍDÁME, DOBROU POHODU TU MÁME"

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE ZPŘÍSTUPNĚN RODIČŮM NA NÁSTĚNKÁCH V MATEŘSKÉ ŠKOLE.


MŠ Čtyřlístek

MŠ Čtyřlístek