Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

29

Návštěva dopravního hřiště

Návštěva dopravního hřiště MŠ Ukrajinská, nejstarší děti ze třídy Srdíčko, Lentilky
23

FOTBALOVÝ VÝBĚR

FOTBALOVÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI ZE SPORTOVNÍHO KROUŽKU NA STADIONU SAREZA OD 9:30 DO 11:00 HOD.
22

Stanice přírodovědců

Téma: "Tajemný svět hmyzu" předškoláci a starší děti ze třídy KRTEČEK, SLUNÍČKO, cena 30,-Kč, odchod z MŠ v 9:00 hod.
15

DEN MATEK

Tvořivé dílničky ke "Dni matek" - třída Srdíčko, Lentilky od 15:30 hod.
14

DEN MATEK

Tvořivé dílničky ke "Dni matek" - třída Sluníčko, Krteček od 15:30 hod.
14

Fotografování tříd

fotografování tříd ke konci školního roku, cena fotografie 45,-Kč.
škola podrporující zdraví

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Představení MŠ

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK.

Mateřská škola plní cíle projektu Mateřské školy podporující zdraví. 


Naše motto

Řekni mi a já zapomenu,

ukaž mi a já si zapamatuji,

nech mě to udělat a já pochopím.

                                      Konfucius (552 - 479 př.n,l))


Posláním naší mateřské školy je vytvořit pro děti podnětné prostředí plné pohody, kde mohou prožít radostné dětství ve společenství kamarádů, které je přizpůsobené vývojovým zvláštnostem a individuálním potřebám, pod vedením lidí, kteří se snaží stále rozvíjet a zdokonalovat svůj profesní i osobní růst dětské osobnosti, s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a v duchu zásad zdravého životního stylu. Vzdělávání je zaměřeno na poznání světa kolem sebe i sebe samého. Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení.

Náš školní vzdělávací program "VE ČTYŘLÍSTKU HRAJEME SI, POVÍDÁME, DOBROU POHODU TU MÁME"

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE ZPŘÍSTUPNĚN RODIČŮM NA NÁSTĚNKÁCH V MATEŘSKÉ ŠKOLE.


MŠ Čtyřlístek

MŠ Čtyřlístek