Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

24

Divadélko Šikulka v MŠ

Divadélko v MŠ s pohádkou " O líném zajíčkovi", cena 40,-Kč od 9:00 hod.
23

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 10:00 hod.
16

Kino Klimkovice

Návštěva kina v Klimkovicích, pohádka "Psí kusy" , pro nejstarší děti, cena i s autobusem 90,-Kč
9

Bruslení

Bruslení pro přihlášené děti od 10:00 hod.
8

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

Fotografování dětí s vánoční tématikou , od 7:30 hod. Pokud si nepřejete focení vašeho dítěte, nahlaste to předem třídním učitelkám
7

BROUČKIÁDA S HOPSALÍNEM

Uspávání broučků na školní zahradě od 15:30 hod.

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Představení MŠ

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK.Naše motto

Řekni mi a já zapomenu,

ukaž mi a já si zapamatuji,

nech mě to udělat a já pochopím.

                                      Konfucius (552 - 479 př.n,l))


Posláním naší mateřské školy je vytvořit pro děti podnětné prostředí plné pohody, kde mohou prožít radostné dětství ve společenství kamarádů, které je přizpůsobené vývojovým zvláštnostem a individuálním potřebám, pod vedením lidí, kteří se snaží stále rozvíjet a zdokonalovat svůj profesní i osobní růst dětské osobnosti, s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a v duchu zásad zdravého životního stylu. Vzdělávání je zaměřeno na poznání světa kolem sebe i sebe samého. Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení.

Náš školní vzdělávací program "VE ČTYŘLÍSTKU HRAJEME SI, POVÍDÁME, DOBROU POHODU TU MÁME"

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE ZPŘÍSTUPNĚN RODIČŮM NA NÁSTĚNKÁCH V MATEŘSKÉ ŠKOLE.


MŠ Čtyřlístek